Spring naar content

Wat gebeurt er als je gaat scheiden?

Aandacht voor de emotionele kant van een scheiding

Een scheiding is een rouwproces. Je neemt afscheid van de oude situatie en geeft opnieuw de toekomst vorm. Vaak is één van de ex-partners (meestal de ‘initiatiefnemer’ van de scheiding) dat proces al ingegaan en dus al verder dan de ander. Terwijl de één nog verslagen terugkijkt op het verleden is de ander al klaar voor de nieuwe toekomst. Dat bemoeilijkt het proces. Door actief te coachen zorgen we dat er aandacht is voor die rouw en dat de ex-partners in staat zijn om beslissingen te nemen die goed zijn voor henzelf én de kinderen.

Praktische kant van een scheiding: financiën en juridische afwikkeling

Ongeacht de vorm van onze begeleiding die je kiest, komen ouderschapsplan, kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling gemeenschap van goederen of afwikkeling huwelijksvoorwaarden, de woning en pensioen standaard aan de orde. Wij bieden dienstverlening op maat en we hebben daarbij in het bijzonder oog voor de fiscale mogelijkheden/risico’s en het bestaan van een eigen onderneming. Is er aanvullende expertise nodig, bijvoorbeeld van een financieel adviseur of van een fiscalist? Daarvoor putten we uit ons (inter)nationale netwerk.

1
Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we de emotionele en praktische zaken. Daarnaast bepalen we samen welke vorm van begeleiding het beste bij de situatie en bij jullie wensen past.


2
Praten

Als mediator of advocaat bespreken we alle onderwerpen: de kinderen, de woning, alimentatie, de verdeling van het vermogen en schulden, het pensioen en een eventuele onderneming. We zoeken een duurzame oplossing voor iedereen.


3
Convenant & ouderschapsplan

Bij overeenstemming stellen we een convenant en ouderschapsplan op.


4
Juridische afhandeling

De scheiding wordt officieel gemaakt via de rechtbank. Indien gewenst plannen we ‘onderhoudsafspraken’ in.


Overlegscheiden

Bij een overlegscheiding heeft ieder de steun van een eigen advocaat en onder begeleiding van een onafhankelijke coach vinden gesprekken aan tafel plaats. Samen werken we toe naar een duurzame oplossing, zonder tussenkomst van de rechter.
lees meer >

Overlegscheiden

Bij een overlegscheiding heeft ieder de steun van een eigen advocaat en onder begeleiding van een onafhankelijke coach vinden gesprekken aan tafel plaats. Samen werken we toe naar een duurzame oplossing, zonder tussenkomst van de rechter.
lees meer >

Mediation

We begeleiden beide ex-partners gezamenlijk als advocaat-mediators. Daarbij hebben we veel aandacht voor de belangen van kinderen, voor de financiën en voor de juridische aspecten. We ondersteunen beiden bij het maken van een goede nieuwe start.
lees meer >

Mediation

We begeleiden beide ex-partners gezamenlijk als advocaat-mediators. Daarbij hebben we veel aandacht voor de belangen van kinderen, voor de financiën en voor de juridische aspecten. We ondersteunen beiden bij het maken van een goede nieuwe start.
lees meer >

Procederen

Een laatste optie is de traditionele weg, waarbij we als advocaat de belangen van een van de ex partners behartigen. Als advocaat gaan we respectvol om met de andere partij en het gezinssysteem. We proberen er altijd alsnog zonder de rechter uit te komen.
meer informatie >

Procederen

Een laatste optie is de traditionele weg, waarbij we als advocaat de belangen van een van de ex partners behartigen. Als advocaat gaan we respectvol om met de andere partij en het gezinssysteem. We proberen er altijd alsnog zonder de rechter uit te komen.
lees meer >

Samenlevings- contract ontbinden

Als mediator helpen we jullie graag samen door de moeilijke periodes heen. Een mediator begeleidt beide personen samen in het uit elkaar gaan. Wij snappen dat uit elkaar gaan zwaar is en we zoeken naar oplossingen die voor beide personen goed voelen.
lees meer >

Samenlevings- contract ontbinden

Als mediator helpen we jullie graag samen door de moeilijke periodes heen. Een mediator begeleidt beide personen samen in het uit elkaar gaan. Wij snappen dat uit elkaar gaan zwaar is en we zoeken naar oplossingen die voor beide personen goed voelen.
lees meer >

Ouderschapsplan opstellen

Wil je de hulp inschakelen van een mediator bij het opstellen van een ouderschapsplan? Bij Kentie Thomas begeleiden we je graag. Als mediator zorgen wij ervoor dat jullie samen in overleg afspraken maken waar jullie beiden achter staan en die uiteraard goed zijn voor jullie kinderen.
lees meer >

Ouderschapsplan opstellen

Wil je de hulp inschakelen van een mediator bij het opstellen van een ouderschapsplan? Bij Kentie Thomas begeleiden we je graag. Als mediator zorgen wij ervoor dat jullie samen in overleg afspraken maken waar jullie beiden achter staan en die uiteraard goed zijn voor jullie kinderen.
lees meer >

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is een zware en lastige keuze. Als mediator helpen wij graag om gezamenlijk tot de juiste oplossingen te komen. Wij begeleiding op juridisch, financieel (ontwikkelings)psychologisch vlak.
lees meer >

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is een zware en lastige keuze. Als mediator helpen wij graag om gezamenlijk tot de juiste oplossingen te komen. Wij begeleiding op juridisch, financieel (ontwikkelings)psychologisch vlak.
lees meer >

De juiste aandacht voor uw kinderen

Na de scheiding ben je geen partners meer, maar blijf je wel samen ouders. Voor kinderen is het het fijnst als ouders het ouderschap samen blijven vormgeven, ondanks hun scheiding. Dat is moeilijk, zeker in het begin. En daarom helpen we je daar graag bij.
meer over kinderen >

Naast (echt) scheidingszaken, ook internationaal, is KentieThomas onder meer ervaren in:

  • Het geven van een second opinion of coaching, bijvoorbeeld wanneer er elders al een (mediation)traject loopt;
  • Het geven van advies en begeleiding bij het vaststellen van partneralimentatie en kinderalimentatie, het maken van een ouderschapsplan, invulling van het ouderlijk gezag, afstammingskwesties, naamswijziging, verdelingen, pensioen en andere familiezaken;
  • Mediation en andere vormen van conflictoplossing in andere situaties dan scheiding, waaronder familie gerelateerde conflicten, bijvoorbeeld in familiebedrijven of erfkwesties;
  • Het optreden als bijzonder curator (al dan niet op verzoek van de rechtbank) om de belangen van minderjarige kinderen in echtscheidingszaken en in afstammingszaken te waarborgen;
  • Het opstellen van zogeheten ‘prenups’ door middel van een korte voorhuwelijkse mediation, zonodig (als ervoor wordt gekozen huwelijksvoorwaarden op te stellen) in samenspraak met de notaris.
  • Stay or go? In geval van twijfel begeleiden we de gesprekken over wel of niet scheiden of een time-out.