Spring naar content

Privacy

Stichting Kentie Thomas, Kentie Familierecht en Thomas Familierecht, samen naar buiten toe handelend onder de naam “Kentie Thomas -Kantoor voor Familierecht-“, afzonderlijk en tezamen hierna nader te noemen ‘KentieThomas’
1. Algemeen
In dit privacy statement geeft KentieThomas informatie over de verwerking van persoonsgegevens door KentieThomas gevestigd aan de Baronielaan 299 te (4835 JM) Breda. KentieThomas zijn samen de verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.kentiethomas.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd. 
Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Kentie Thomas, de klanten van Kentie Thomas en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Kentie Thomas en verder alle personen van wie Kentie Thomas persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij KentieThomas.
2. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Kentie Thomas worden verwerkt zijn:
(a) persoonsgegevens die u via de website van Kentie Thomas, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven
(b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website (www.kentiethomas.nl), apps of daarmee vergelijkbare toepassingen. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, geboortedatum, geslacht, functie, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens voor de uitvoering van onze opdracht en andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.
3. Gebruik van persoonsgegevens
KentieThomas kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
– afhandeling van door u aangevraagde informatie of publicaties;
– uitvoering van onze juridische dienstverlening;
– aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
– werving en selectie;
– marketingdoeleinden;
– beveiliging en verbetering van onze website.
4. Inschakeling van derden
KentieThomas heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens een aantal derden ingeschakeld, welke derden uitsluitend in opdracht van Kentie Thomas persoonsgegevens verwerkt. Met al deze derden heeft Kentie Thomas een verwerkersovereenkomst afgesloten.
5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER :
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.
6. Cookies
Deze website van KentieThomas Kantoor maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Deze cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van uw browser sessie. De analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Dit helpt KentieThomas te begrijpen waar website bezoekers naar op zoek zijn en ter verbetering van de website. KentieThomas gebruikt hiervoor Google Analytics van Google. KentieThomas heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want KentieThomas heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. KentieThomas maakt voorts geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.
7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
7.1. Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Kentie Thomas bereiken via telefoon 085-3001070 en per e-mail: info@kentiethomas.nl.
7.2. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@kentiethomas.nl.
7.3. Als u een klacht heeft over hoe KentieThomas uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Kentie Thomas opnemen door een mail te sturen naar info@kentiethomas.nl of te bellen met 085-3001070. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl).
8. Bewaartermijn
8.1. Kentie Thomas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.
9. Beveiliging
9.1. Kentie Thomas heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
10. Wijzigingen in het Privacy statement
10.1. Kentie Thomas behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. KentieThomas adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 17 april 2020.