Spring naar content

Partneralimentatie

Als partners gaan scheiden, kan het zijn dat een van de twee behoefte heeft aan een alimentatie. Als de een niet in staat is om zelf met inkomen in het eigen levensonderhoud te voorzien, mag er een partneralimentatie gevraagd worden van de ander.

Partneralimentatie

De behoefte aan alimentatie wordt beoordeeld op basis van de welstand tijdens het huwelijk, dat wil zeggen wat er samen te besteden was aan gezamenlijk inkomen. Als een ex-partner niet zelf (geheel) in deze behoefte kan voorzien, mag er een (aanvullende) alimentatie gevraagd worden. Of degene die de alimentatie moet betalen wel de mogelijkheden daartoe heeft, wordt beoordeeld aan de hand van draagkracht (draagkracht wil zeggen: wat er betaald kan worden na betaling van de eigen vaste lasten).

Alimentatienormen

Net als voor de kinderalimentatie, geldt bij partneralimentatie de aanbeveling van de werkgroep alimentatienormen, de ‘tremanormen’. Voor de termijn dat betaald gaat worden kan aangesloten worden bij de wettelijke termijn, maar kun je ook een plan opstellen, waarbij gekeken wordt naar de eigen verdiencapaciteit en naar de leeftijd van de kinderen. Wat vinden jullie dat je van elkaar mag verwachten? Daarbij zijn diverse scenario’s denkbaar en kan ook gekozen worden voor afkoop. Je kunt ook afspreken, dat je geen alimentatie aan elkaar verschuldigd bent.

Partneralimentatie Breda

Wij denken graag mee over een oplossing op basis waarvan ouders en kinderen echt verder kunnen, dus met vertrouwen en zonder angst. Bel of mail ons (085 300 1070 of info@kentiethomas.nl) voor een goed advies.