Spring naar content

Mediation

Als scheidingsmediators in Breda werken wij gestructureerd en integratief. Wij begeleiden een scheiding niet alleen op juridisch en financieel vlak, maar ook op (ontwikkelings)psychologisch vlak. Een scheidingsmediator zorgt ervoor dat jullie samen in overleg gaan om tot afspraken te komen waar jullie beiden achter staan. Zo werken we samen aan een duurzame oplossing.

Mediator scheiding

Een mediator verzorgt de begeleiding van jullie allebei de personen in een scheiding. Deze manier van scheiden gaat met overleg, respect en een open manier van communiceren. Wij weten dat scheiden op zichzelf al zwaar is. Wij zorgen er als scheidingsmediators voor dat het proces zo eenvoudig en prettig mogelijk verloopt. Het doel van scheidingsmediation is echt om samen tot een oplossing komen.

Onze werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. We luisteren naar allebei en kijken wat nodig is, of scheidingsmediation de juiste weg is en of het klikt. We geven basisinformatie over het emotionele stuk van scheiden, de rouwverwerking en helpen je met richtlijnen voor een betere communicatie. Ook krijgen jullie een lijst mee van stukken die we nodig hebben om de scheiding te regelen.

Bij mediation zijn de volgende aspecten belangrijk:

  • Persoonlijk aanwezig zijn bij de gesprekken,
  • Respectvolle communicatie,
  • Transparantie en gelijkwaardigheid.
  • Naar elkaar luisteren
  • Bereid zijn om elkaar tegemoet te komen.

Als mediator in de scheiding begeleiden wij het gesprek en zorgen voor structuur en een open, en fijne sfeer. We brengen jullie op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving en denken mee waar nodig in opties.

Scheiden of samenblijven?

Wij begeleiden het transformatieproces van partners naar ex-partners. Om dat goed te doen, beginnen wij het eerste gesprek doorgaans met de gezinnen van herkomst van beide partners en bespreken de geschiedenis van de relatie. We bekijken gezamenlijk of het echt op is. Moet dit op deze slider staan of kunnen we dit stukje beter algemener houden?

Het komt regelmatig voor dat een relatie is vastgelopen, dat het “zo” niet meer verder kan. Jullie voeren hier onder onze begeleiding echter een ander gesprek, waardoor het kan zijn dat het toch niet tot een scheiding komt. Het komt regelmatig voor dat een relatie is vastgelopen, dat het “zo” niet meer verder kan. Jullie voeren hier onder onze begeleiding echter een ander gesprek, waardoor het kan zijn dat het toch niet tot een scheiding komt.

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen in het spel? Als duidelijk is dat een scheiding onvermijdelijk is, wordt er een start gemaakt met het ouderschapsplan. We bespreken het kwalitatieve deel van het ouderschapsplan met vragen zoals: “Wat willen jullie je kinderen meegeven?”. We geven het deels ingevulde ouderschapsplan mee zodat er over de vragen nagedacht kan worden. Bij Kentie Thomas hechten we tijdens het scheidingsmediation proces veel waarde aan het welzijn van de kinderen.

Huisvesting

Een belangrijk onderdeel is altijd de toekomstige huisvesting van een gezin dat in twee huizen gaat wonen. Daarbij bekijken we of één van beiden het huis wil en kan overnemen, wie dat is en wat dat betekent voor de ander. Vaak wordt in de tussentijd al de gang gemaakt naar een hypotheekadviseur, die  een inschatting kan maken of de hypotheek kan worden overgenomen of welke financieringsmogelijkheden er zijn voor een andere toekomstige woning.

Alimentatie

We leggen uit hoe het berekenen van een kinder- en een partneralimentatie in zijn werk gaat. We maken daarbij financiele berekeningen en brengen ook de mogelijkheden voor je in kaart die er bestaan om hier eventueel afwijkende afspraken over te maken.

Verdeling van vermogen en schulden
Als scheidingsmediators kijken we of er sprake is van een gemeenschap van goederen of wat de huwelijksvoorwaarden inhouden. Soms is het nodig dat wij ons eerst verdiepen in welk recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (denk aan internationale huwelijken). Tevens brengen we samen in kaart welke vermogensbestanddelen er zijn (anders dan de echtelijke woning, de hypotheek en de eventueel daaraan gekoppelde polis of spaarproduct). We kijken naar ondernemingen (eenmanszaak, B.V.), polissen, of er sprake is van schenkingen of erfenissen, welke bankrekeningen er zijn, en welke roerende zaken er zijn (zoals de inboedel, auto’s, motoren, boten, caravans, kunst). Ook kijken we naar vorderingen op derden of schulden die er zijn. Al deze zaken komen terug in de lijst van stukken die al tijdens het eerste gesprek is verstrekt.

Fiscaal

Wij hebben ook aandacht voor de fiscale aspecten. Wij beschikken over een gerichte basiskennis. Indien nodig verwijzen wij je door naar een belastingadviseur. We raden doorgaans aan om het convenant door een fiscalist te laten checken, die ook de aangifte inkomstenbelasting van beiden nog zal doen over het jaar van de scheiding.

Pensioen

Een afzonderlijk onderdeel vormt het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd door beide partners of één van beiden. We vertellen hoe de wet in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om daarvan af te wijken.

Overig

Tenslotte staan we stil bij overige afspraken, zoals de verdeling van de kosten van de scheiding, wat te doen bij onverhoopte toekomstige geschillen, wijzigingen van omstandigheden en leggen we uit welke nazorg wij kunnen bieden.

Convenant en stempel van de rechter

Als alle afspraken duidelijk zijn, leggen we die vast in een ouderschapsplan en een convenant. Deze worden ondertekend. Wij dienen die met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Wij formaliseren de scheiding en leggen uit hoe dat in zijn werk gaat. Voor de rechter is de scheiding zodoende een “stempelstuk”. Wij zorgen ervoor dat de afspraken zodanig zijn dat de rechter geen inhoudelijke bemoeienis hoeft te hebben met de scheiding. Daarna zorgen we ervoor dat de scheiding wordt aangetekend in het register van de burgerlijke stand en geven we praktische handvatten voor de rest van de afwikkeling en uitvoering van het convenant.

Is scheidingsmediation iets voor jullie?

Hebben jullie nog vragen over wat een scheidingsmediator voor jullie kan betekenen? Of wil je een kennismakingsgesprek inplannen? Je kan met ons contact opnemen via 085 300 1070 of per mail via info@kentiethomas.nl. Wij helpen jullie graag tot de juiste oplossingen te komen.