Spring naar content

Mediation

In mediations werken we gestructureerd en integratief (dat wil zeggen met input vanuit verschillende disciplines, zoals (ontwikkelings)psychologie, systemisch, juridisch en financieel).

Kennismaking
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. We luisteren naar allebei en kijken wat nodig is, of mediation de juiste weg is en of het klikt. We geven vaak al basisinformatie over het emotionele stuk van scheiden, de rouwverwerking, “Hoe is het voor de kinderen en hoe vertellen we het de kinderen?” en geven vaak al richtlijnen voor betere communicatie. We geven een lijst mee van stukken, die we uiteindelijk nodig hebben om de scheiding te regelen en de spelregels, in de vorm van een mediationovereenkomst. De spelregels zijn onder andere: het persoonlijk aanwezig zijn bij de gesprekken, respectvolle communicatie, transparantie en gelijkwaardigheid. Belangrijk is ook, dat er naar elkaar wordt geluisterd en dat beide partners bereid zijn om elkaar tegemoet te komen.

Stay or go?
Wanneer er kinderen zijn, is het belangrijk dat wij het transformatieproces begeleiden van partners, naar ex-partners en van ex-partners naar collega-ouders. Om dat goed te doen, beginnen wij het eerste gesprek doorgaans met de gezinnen van herkomst van beide partners en bespreken de geschiedenis van de relatie. We bekijken gezamenlijk of het echt op is. Het komt regelmatig voor dat een relatie is vastgelopen, dat het “zo” niet meer verder kan. Jullie voeren hier onder onze begeleiding echter een ander gesprek, waardoor het kan zijn dat het toch niet tot een scheiding komt.

Ouderschapsplan
Als duidelijk is dat een scheiding onvermijdelijk is, wordt er een start gemaakt met het ouderschapsplan. We bespreken het kwalitatieve deel van het ouderschapsplan met vragen als: “Wat willen jullie je kinderen meegeven?”. We geven het deels ingevulde ouderschapsplan mee zodat er over de vragen nagedacht kan worden. Veel ouders vullen het grootste deel van het ouderschapsplan samen thuis verder in. Waar nodig assisteren wij. In de loop van het ouderschapsplan bespreken we de wettelijk vereiste zaken, zoals de verdeling van de dagelijkse zorg en van de kosten van de kinderen. Wij leggen daarbij uit hoe het systeem van alimentatie berekenen in elkaar zit en denken mee in opties: wel of geen kinderrekening, bij wie schrijven we de kinderen in etc? Ook praten we vaak met de kinderen zelf als zij daarvoor de geschikte leeftijd hebben. Op deze manier krijgen zij ook aandacht in het proces van scheiden en kunnen zij hun verhaal, zorgen en wensen uiten.

Huisvesting
Een belangrijk onderdeel is altijd de toekomstige huisvesting van vaak een gezin, dat in twee huizen gaat wonen. Daarbij bekijken we of één van beiden het huis wil en kan overnemen, wie dat is en wat dat betekent voor de ander. Vaak wordt in de tussentijd al de gang gemaakt naar een hypotheekadviseur, die al een inschatting kan maken of de hypotheek kan worden overgenomen of welke financieringsmogelijkheden er zijn voor een andere toekomstige woning.

Alimentatie
We leggen uit hoe het berekenen van een partneralimentatie in zijn werk gaat. We maken daarbij berekeningen en brengen de verschillen in kaart en ook de mogelijkheden die er bestaan om hier afwijkende afspraken over te maken.

Verdeling van vermogen en schulden
We kijken of er sprake is van een gemeenschap van goederen, welke gemeenschap van goederen (de nieuwe of de oude) of we bekijken wat de huwelijksvoorwaarden inhouden. Soms is het nodig, dat wij ons eerst verdiepen in welk recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime. Tevens brengen we samen in kaart welke vermogensbestanddelen er zijn (anders dan de echtelijke woning, de hypotheek en de eventueel daaraan gekoppelde polis, spaarrekening of ander product). We kijken naar ondernemingen (eenmanszaak, B.V.), polissen, of er sprake is van schenkingen of erfenissen, welke bankrekeningen er zijn, welke roerende zaken (zoals de inboedel, auto’s, motoren, boten, caravans, kunst). Ook kijken we naar vorderingen op derden of schulden die er zijn. Al deze zaken komen terug in de lijst van stukken, die al tijdens het eerste gesprek is verstrekt.

Fiscaal
Wij hebben ook aandacht voor de fiscale aspecten. Wij beschikken over een gerichte basiskennis. Indien nodig verwijzen wij naar een belastingadviseur. We raden doorgaans aan om het convenant door een fiscalist te laten checken, die ook de aangifte inkomstenbelasting van beiden nog zal doen over het jaar van de scheiding.

Pensioen
Een afzonderlijk onderdeel vormt het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen, dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd door beide partners of één van beiden. We vertellen hoe de wet in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om daarvan af te wijken.

Overig
Over de onderwerpen waar niet meteen overeenstemming ontstaat, begeleiden wij de onderhandelingen en denken mee in opties.

Tenslotte staan we stil bij overige afspraken, zoals de verdeling van de kosten van de scheiding, wat te doen bij onverhoopte toekomstige geschillen, wijzigingen van omstandigheden en leggen we uit welke nazorg wij kunnen bieden.

Convenant en stempel van de rechter
Als alle afspraken duidelijk zijn, leggen we die vast in een ouderschapsplan en een convenant. Deze worden ondertekend. Wij dienen die met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Wij formaliseren de scheiding en leggen uit, hoe dat in zijn werk gaat. Voor de rechter is de scheiding zodoende een “stempelstuk” en wij zorgen ervoor, dat de afspraken zodanig zijn, dat de rechter geen inhoudelijke bemoeienis hoeft te hebben met de scheiding. Daarna zorgen we ervoor dat de scheiding wordt aangetekend in het register van de burgerlijke stand en geven we praktische handvatten voor de rest van de afwikkeling en uitvoering van het convenant.