Spring naar content

Verdeling van vermogen en schulden

Als scheidingsmediators kijken we of er sprake is van een gemeenschap van goederen of wat de huwelijksvoorwaarden inhouden. Soms is het nodig dat wij ons eerst verdiepen in welk recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (denk aan internationale huwelijken). Tevens brengen we samen in kaart welke vermogensbestanddelen er zijn (anders dan de echtelijke woning, de hypotheek en de eventueel daaraan gekoppelde polis of spaarproduct). We kijken naar ondernemingen (eenmanszaak, B.V.), polissen, of er sprake is van schenkingen of erfenissen, welke bankrekeningen er zijn, en welke roerende zaken er zijn (zoals de inboedel, auto’s, motoren, boten, caravans, kunst). Ook kijken we naar vorderingen op derden of schulden die er zijn. Al deze zaken komen terug in de lijst van stukken die al tijdens het eerste gesprek is verstrekt.