Spring naar content
An Image of a justice

Wettelijke indexering alimentatie 2022

Wettelijke indexering van alimentatie 2022: hoe werkt dat?
Per 1 januari 2022 dienen de kinder- en partneralimentaties te worden verhoogd met de zogeheten wettelijke indexering en wel met een percentage van 1,9% .
Deze jaarlijkse verhoging (indexering) van een alimentatie is bij wet geregeld en geldt dus automatisch in iedere situatie waarin alimentatie wordt betaald na echtscheiding. Niet iedereen is zich daar van bewust. Alleen als mensen in een overeenkomst of echtscheidingsconvenant met elkaar zijn overeengekomen dat zij deze jaarlijkse verhoging uitsluiten (dus niet van toepassing verklaren) geldt dit niet.
Degene die alimentatie betaalt aan een ex partner, dient er zelf voor te zorgen dat de alimentatiebedragen worden verhoogd per de eerste van ieder volgende jaar. Laat diegene dat na, dan kan er na verloop van een aantal jaren een probleem ontstaan. Degene die de alimentatie ontvangt, kan namelijk met terugwerkende kracht -tot 5 jaar terug- en zonder pardon al deze achterstallige verhogingen ineens en via een deurwaarder opeisen bij de alimentatiebetaler. Wees hier dus alert op. Bij vragen hierover of over een wijziging van een alimentatie, neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.