Spring naar content

Wel of geen gezag?
Een lastig verschil in positie van (gescheiden) ouders

Wel of geen gezag?
Een lastig verschil in positie van (gescheiden) ouders

Samen met Marieke Lips mocht Denise Kentie dit artikel schrijven voor JSW, vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het artikel vertelt beknopt en helder wat scholen moeten weten over de verschillen in posities van (gescheiden) ouders. Dit geeft scholen handvatten om thuis te zijn in scheiding en beter om te gaan met gescheiden ouders op school.

De Stichting EKSS, waar Denise Kentie als trainer aan verbonden is, heeft in overleg met de redactie Van JSW de invulling van het themanummer over scheiden op school verzorgd. De Stichting EKSS hoopt hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan de missie “Op naar iedere school thuis in scheiding”.

Naast onze reguliere KentieThomas-werkzaamheden als (overlegscheidings)advocaten en mediators in Breda en omgeving Bavel en Prinsenbeek, zetten wij ons in voor innovatie van ons vak: het verbeteren van de manieren van uit elkaar gaan en van de positie van kinderen in scheidingssituaties en nieuwe gezinnen. Dit artikel is daar een voorbeeld van.

Wat moet je met gescheiden ouders