Spring naar content
Overlegscheiden

Trouwen na 1 januari 2018
met een onderneming

Ondernemers opgelet: trouwt u na 1 januari 2018, maak huwelijksvoorwaarden en laat u goed informeren!
Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de regels van de huidige wettelijke gemeenschap van goederen drastisch. Bent u wel op de hoogte?

Gemeenschap van goederen anno nu

Indien u trouwt (of een geregistreerd partnerschap -verder ‘gp’ genoemd- aangaat) zonder tevoren huwelijksvoorwaarden op te maken bij de notaris, dan trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Tot 1 januari a.s. betekent dat (naar huidig recht dus) dat al het vermogen en alle schulden van de echtelieden gezamenlijk worden. Dit geldt dus ook voor goederen en schulden die voor het huwelijk reeds zijn verworven of zijn aangegaan. Er ontstaat aldus een gemeenschappelijk vermogen van beide partijen tezamen. Hiervan zijn slechts uitgezonderd die goederen (en aanverwante schulden) die uit een erfenis of schenking afkomstig zijn (en waarbij is bepaald dat deze buiten een gemeenschap van goederen zullen blijven) of goederen (en schulden) die aan een van beide echtelieden verknocht zijn (zoals bijvoorbeeld een immateriële schadevergoeding vanwege een ongeval).

Gemeenschap van goederen nieuwe stijl met onderneming

Volgens de nieuwe regels die per 1 januari a.s. ingaan en die gelden voor huwelijken (en gp’s) gesloten vanaf 1 januari a.s. verandert het systeem van de wettelijke gemeenschap van goederen als volgt. Eerst vanaf het moment van trouwen ontstaat er een gemeenschap van goederen. Het voorhuwelijkse vermogen (en schulden) valt daar dan buiten. Daardoor ontstaan er feitelijk drie vermogens, te weten het privévermogen van echtgenoot 1, het privévermogen van echtgenoot 2 en een gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten samen. Dit alleen al vergt een nauwgezette administratie gedurende het huwelijk. De nieuwe wet lijkt een vooruitgang, maar kent een paar lastige bepalingen. Zo is er onder meer in artikel 1:95a BW van de nieuwe wet opgenomen dat een ondernemer (zowel een ZZP’er als een directeur van een BV) een ‘redelijke vergoeding’ dient te betalen aan de gemeenschap voor zijn kennis en arbeid en vaardigheden, die hij/zij aan zijn/haar onderneming verricht. Dit geldt dus ook in het geval deze onderneming buiten de gemeenschap van goederen valt! Het wordt nu aan de praktijk overgelaten hoe deze vergoeding moet worden vastgesteld. De wet zwijgt daarover. Dit zal tot vele lastige discussies en problemen gaan leiden bij een toekomstige echtscheiding van een ondernemer. Het is namelijk zeer goed mogelijk, dat als gevolg van deze nieuwe bepaling, de waarde van de onderneming alsnog geheel of in enige mate verdeeld dient te gaan worden bij scheiding. En dat is nu juist niet de bedoeling. Het lijkt erop dat de nieuwe gemeenschap van goederen net zo complex wordt als het hebben van huwelijksvoorwaarden met een niet nagekomen verrekenbeding. Voorkom dus problemen achteraf en laat u voor uw huwelijk goed adviseren over hoe u vermogensrechtelijk in het huwelijk wilt treden. Het wordt er in ieder geval niet eenvoudiger op.

Preadvies voordat u gaat trouwen voorkomt narigheid achteraf

Kennis van de achterkant (lees: vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding) is onmisbaar om het aan de voorkant (lees: aangaan huwelijk) goed te regelen. Kom dus voor uw huwelijk eens langs bij ons kantoor en laat u goed voorlichten alvorens u in het huwelijksbootje stapt. In een adviesgesprek van 2 uur voor een vast bedrag van € 295,00 (excl. btw) kunnen we u al een heel eind op weg helpen. Interesse? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag de juiste keuze te maken.