Spring naar content
potloden@2x-80

Scheiden is verliezen
en dus rouwen

Aanpak kentiethomas

Pijn, verdriet, ontkenning, boosheid…allerlei emoties horen daarbij. De aanpak van een scheiding vraagt dan ook veel meer dan het regelen van de juridische en financiële gevolgen ervan. Wij durven wel te zeggen dat 80% van een scheiding emotie is. En onder iedere discussie, ook die over geld, ligt enorm veel emotie. Bij ons kantoor KentieThomas vind je deze geïntegreerde aanpak.

Voorkom vechtscheiding

Wil je een vechtscheiding proberen te voorkomen, dan is het noodzakelijk om aan deze rouw, aan de emoties, aandacht te besteden. Want juist vanuit de emoties van ex echtelieden ontstaan de conflicten, met alle risico’s en schade voor de kinderen van dien. Bij echtscheiding is er niet alleen rouw vanwege het verlies van de partner, maar ook vanwege het verlies van het gezin, je toekomstperspectief en je dromen, je sociale omgeving, je zekerheden etcetera. Iedereen rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Rouw laat zien dat een relatie betekenisvol is geweest voor je. Ex-partners kunnen echter niet meer bij elkaar terecht met hun rouw. Zij zijn immers zelf de aanstichter van de pijn. Daardoor kan onbegrip ontstaan tussen de ex-partners en liggen conflicten op de loer. Het openlijk bespreken aan tafel van ieders gevoelens en status in het rouwproces, kan helpen om het onderling begrip te vergroten. Ex-partners kunnen dan over en weer elkaars pijn beter begrijpen en erkennen. Zij komen daardoor weer in contact met elkaar, wat helpt om uiteindelijk tot een goed gesprek te komen over de zakelijke afwikkeling van de scheiding en de zorg voor de kinderen en het ouderschap na scheiding. Bij elke fase van rouw hoort een bepaald menselijk gedrag en met inzicht in dit rouwproces kunnen we elkaar helpen dit gedrag in positieve zin te beïnvloeden. Wij bespreken het rouwproces met ex-partners aan de hand van het rouwmodel van Kübler Ross. Neem eens een kennis van dit rouwmodel en kijk waar je jezelf in herkent. Alle oplossingen en vooruitgang beginnen immers bij inzicht. Als mediator in Breda en omgeving Oosterhout denken we graag met je mee.