Spring naar content
photo-1551176752-07cc6865ef23

Een ouderschapsplan opmaken bij scheiding, hoe doe je dat?

 

Volgens de wet zijn ouders met gezamenlijk gezag die uit elkaar gaan (zowel gehuwden als ongehuwden) verplicht om voor hun kinderen onder de leeftijd van 18 jaar een ouderschapsplan op te maken. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Wat komt daarin te staan?

De wet zegt hier niet veel over. Daarin staat alleen dat ouders afspraken moeten maken over: hoe zij voor de kinderen gaan zorgen na hun uiteengaan en hoe ze dat ook financieel zullen doen, hoe zij elkaar informeren na scheiding ten aanzien van de kinderen en tenslotte hoe ze de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. De vorm waarin ouders dit doen is vrij en niet aan regels gebonden.

Wij als advocaat-mediators werken -ruim voordat deze plicht in wet werd opgenomen- in de praktijk al veel langer met ouderschapsplannen. Diverse modellen als voorbeeld zijn in omloop. Welk model er wordt gehanteerd is aan ouders zelf te bepalen. Onze ervaring in de praktijk is vooral, dat een ouderschapsplan zoveel als mogelijk open vragen dient te bevatten, zodat ouders ook echt zelf en samen hun antwoorden formuleren. In de praktijk zien wij teveel grotendeels vooraf ingevulde plannen voorbij komen. Dit leidt niet tot een gesprek/bewustwording tussen ouders en heeft daarmee geen toevoegde waarde voor de kinderen. Een plan heeft pas werkelijk waarde als ouders zelf die waarde bepalen en beschrijven. Alleen dan is de kans groot dat het ouderschapsplan wordt nageleefd vanuit een gezamenlijke opvoedintentie.

In het ouderschapsplan dient juist niet alleen te worden vastgelegd op welke dagen en uren van de week de kinderen bij ieder van de ouders verblijven (en tijdens de vakanties en feestdagen en overige bijzondere dagen). Belangrijk(er) is om af te spreken hoe je als ouders na scheiding de wijze van opvoeding/verzorging van een kind wilt gaan vormgeven en daarbij vanuit de ogen van het kind deze vraag beantwoordt. Wij adviseren regelmatig om het ouderschapsplan aan het kind zelf te schrijven en daarbij de “wij-vorm” te hanteren als ouders. Daardoor lukt het ouders vaak beter om vanuit het belang van hun kind te kijken en niet primair vanuit het eigen belang. Vragen als “wat wil je je kind meegeven”, “wat heeft je kind nodig”, “welke kwaliteiten heeft ieder van de ouders”, “hoe ga je om met een toekomstige nieuwe partner”, “wat als de een wil gaan verhuizen in de nabije toekomst”, “welke regels in de dagelijkse omgang met de kinderen wil je afspreken” of “hoe ga je de communicatie als ouders na scheiding vormgeven” geven richting aan een nieuwe toekomst voor de kinderen in twee huizen. Het doel van dergelijke vragen is om vooraf na te denken over toekomstige situaties die zich kunnen aandienen en om goed in contact te blijven met elkaar als ouders. Dan hoeft daarover in de toekomst geen strijd/ruzie te ontstaan tussen de ouders in het belang van het kind.

Ouders dienen te beseffen, dat de plicht tot het opstellen van een ouderschapsplan is ingegeven ter bevordering van de kwaliteit van het ouderschap en daarmee ter bescherming van de ontwikkeling en het welzijn van het kind is. Die gedachte dient altijd leidend te zijn bij het opstellen van een ouderschapsplan. Daar helpen wij graag bij met al onze kennis en kunde.

Indien je behoefte hebt aan nader advies of tips om een waardevol ouderschapsplan te gaan opmaken, neem dan gerust rechtstreeks contact met ons op.