Spring naar content
A Japanese man and woman holding hands in a park in winter

Nieuwe liefde na scheiding

Nieuwe liefde na scheiding

Het is dagelijks onderwerp van gesprek in onze praktijk: Hoe gaan we om met de nieuwe partner of de komst van een nieuwe partner in de toekomst? De komst van een nieuwe partner heeft veel impact op alle leden van het gezin, dat in twee huizen woont of gaat wonen. Waar de verliefde ouder het allemaal rooskleurig ziet, is het vaak voor de anderen ingrijpend, confronterend of bedreigend. Het komt voor dat met de komst van een nieuwe partner het kwartje pas echt valt, dat de scheiding definitief en onomkeerbaar is. Uit de praktijk weten wij, dat dat zelfs jaren na de scheiding nog heftig kan zijn.

Het risico bestaat dat er weerstand ontstaat bij de kinderen, zij de nieuwe partner of jou de schuld geven van de scheiding, gaan zorgen voor de andere ouder, onverklaarbaar boos lijken te zijn, niet meer naar de verliefde ouder willen of zich juist heel sociaal wenselijk gaan opstellen, bijvoorbeeld om niet buitengesloten te worden. Veel van dit alles kun je voorkomen of tenminste verzachten door zorgvuldig om te gaan met de introductie van een nieuwe partner.

Onze tips:

– Besteed tijdens je scheiding zorg en aandacht aan het omvormen van je relatie van ex-partners naar samen ouders blijven op een werkbare en gezonde manier;

–  Geef iedereen de tijd om te wennen aan de nieuwe twee huizen situatie. Houd er rekening mee dat dat voor velen twee jaar duurt vanaf de “scheidingsmelding”. Wacht circa een half jaar na het formaliseren van de scheiding en/of de verhuizing;

– Zorg dat je nieuwe relatie duurzaam is, voordat je je nieuwe partner introduceert. Geniet eerst zelf van tijd met zijn tweeën om elkaar echt te leren kennen. Wacht met introductie bij je kinderen het liefst tot het zes maanden echt “aan” is;

– Vraag je af, hoe het voor de kinderen zal zijn. Als je verliefd bent, kun je je niet anders voorstellen dan dat iedereen hem of haar leuk zal vinden. Kinderen blijven echter het meest houden van hun eigen ouders. Verplaats je in de kinderen en voel aan of zij er klaar voor zijn;

– Zorg dat je ex het niet via de kinderen hoort, maar vertel het eerst zelf respectvol aan hem of haar. Geef de ander ook even de tijd en de ruimte om dit te verwerken. Overleg als het even kan samen, hoe de introductie het best kan. Misschien is eerst een ontmoeting tussen de nieuwe partner en de andere ouder wenselijk;

– Wees duidelijk naar iedereen en jezelf: een nieuwe partner komt nooit in de plaats van de andere ouder;

– Stel je nieuwe liefde voor op neutraal terrein en niet meteen in het huis, dat ook het huis van je kinderen is. Dat kan bijvoorbeeld bij een boswandeling, in de speeltuin of dierentuin en later gevolgd door een etentje;

– Wees niet klef met de kinderen erbij, zeker niet als ze pubers zijn;

– Blijf in gesprek met elkaar (de andere ouder, je nieuwe partner) en de kinderen over hoe het voor iedereen is, tradities, waarden en maak afspraken over rollen en regels;

– Zet je kinderen op 1. Bouw het rustig op en wacht tot je 100% zeker bent van je relatie en minstens een paar maanden na de eerste ontmoeting totdat je nieuwe partner blijft slapen, als de kinderen ook in huis zijn. Realiseer je dat deze gebeurtenis intiem is en echt binnenkomt;

Als het lukt om al deze tips ter harte te nemen, heb je de meeste kans op een bestendige, veilige relatie tussen alle betrokkenen en heeft de nieuwe partner de kans om een waardevolle toevoeging te worden aan jullie (samengestelde) gezin en uiteindelijk geliefde plusouder te worden.