Spring naar content
Overlegscheiden

Alimentatiebetaler opgelet!

De wettelijke indexering van alle alimentaties met ingang van 1 januari 2021 is inmiddels vastgesteld op 3%. Dat betekent dat zowel een kinder- als een partneralimentatie met dit percentage moet worden opgehoogd. Dit is alleen niet het geval als in een overeenkomst deze wettelijke indexering expliciet is uitgesloten.
De alimentatiebetaler moet deze wettelijke verhoging zelf doorvoeren. Gebeurt dit niet, dan kan dat de alimentatiebetaler duur komen te staan. Een alimentatie-ontvanger kan namelijk via een deurwaarder tot 5 jaar terug de achterstallige alimentatieverhoging volledig opeisen en dat kan een behoorlijke financiële strop worden.

Het kan echter zijn dat door de jarenlange indexeringen de alimentatie zo hoog is geworden, dat het de draagkracht van de alimentatiebetaler inmiddels overstijgt. Dan kan er aanleiding zijn om een verlaging van de alimentatie te vragen. De wet zegt namelijk dat als er een wijziging van omstandigheden aanwezig is, dit reden kan zijn om een wijziging van de eerder vastgestelde alimentatie te vragen. Een wijziging kan uiteraard niet worden gevraagd als in een overeenkomst (ook wel: echtscheidingsconvenant) tussen ex-echtgenoten is bepaald, dat bij een wijziging van (bepaalde) omstandigheden geen wijziging van de alimentatie kan worden gevraagd. We noemen dit ook wel een “niet wijzigingsbeding”.

Behalve de jaarlijks terugkerende indexering, kan de huidige coronacrisis eveneens gevolgen hebben voor de betaalmogelijkheden van de alimentatiebetaler. Deze crisis kan immers een relevante wijziging van omstandigheden opleveren, die maakt dat een eerder vastgestelde alimentatie naar beneden moet worden bijgesteld. Als het inkomen, bijvoorbeeld van een zelfstandig ondernemer, als gevolg van de crisis ongewild fors is gedaald en er geen zicht is op herstel op korte termijn van dit inkomen, dan kan dat reden zijn een (tijdelijke) verlaging van de alimentatie aan te vragen of bij de ex- echtgenoot bespreekbaar te maken.

Een wijziging van alimentatie kan via een mediation tussen twee ex-echtgenoten worden besproken en vastgelegd. Dat is natuurlijk altijd de beste weg. Kentie Thomas biedt mediaton in Breda, Terheijden, Ulvenhout en de directe omgeving. Indien een mediation geen optie is, dan kan een wijziging van alimentatie aan de rechter worden voorgelegd.

Bel of mail ons gerust als je denkt dat een wijziging van een alimentatie aan de orde kan zijn. We helpen je graag.